Vytápění

Kromě tepelných čerpadel je mnoho dalších možností vytápění. Do pojmu vytápění lze zahrnout následující možnosti – podlahové vytápění, vytápění radiátory, případně pomocí vzduchotechniky. Naše firma je schopná poradit a navrhnout řešení pro každý prostor i každou peněženku. 

Z dalších možností vytápění uvádíme například:

Krbová vložka

Pokud uvažujete nad instalací krbové  vložky, máte na výběr ze dvou možností – teplovodní nebo teplovzdušná. Teplovodní krbová vložka ukládá teplo do vody, která je dále rozváděna – buď přímo do otopných těles (radiátorů) nebo do akumulační nádoby, kde dochází ke směšování a rozvodu vody jak do radiátorů, tak např. do podlahového vytápění. Výhodou teplovodní krbové vložky je možnost akumulace teplé vody. Je zároveň vhodným doplňkem tepelného čerpadla z důvodu možnosti volby zdroje vytápění. Druhou variantou je teplovzdušná krbová vložka. Kolem krbové vložky prochází nasávaný chladnější vzduch z místnosti, který je ohříván a následně rozváděn vzduchotechnickým potrubím po objektu. Teplovzdušná krbová vložka je nevýhodná v tom, že nedokáže akumulovat teplo (není možné skladovat teplý vzduch) a nedá se dobře regulovat.

Instalovaná krbová vložka s oboustranným přístupem
Instalovaná krbová vložka s oboustranným přístupem

Výměníková stanice

Výměníkové stanice jsou neodmyslitelně spojeny s centrálním zásobováním tepla (městské teplárny). V posledních letech je tendencí výměníkové stanice rušit a přecházet na vlastní zdroj tepla. Některé stanice stále přežívají, jsou však zastaralé. I s takovou stanicí je možné zefektivnit vytápění a ušetřit tisíce korun. Nabízíme rekonstrukci výměníkových stanic a jejich optimalizaci na základě montáže regulace. I v tomto případě nabízíme možnost dálkového dohledu, který zajistí efektivní vytápění a ohřev teplé vody.

Plynové kotle

Kondenzační kotle

Kondenzační kotle fungují na principu využití tepelné energie z uvolňované vodní páry. Díky tomu jejich účinnost vzrůstá a náklady na spotřebu plynu klesají. Tepelná energie odebraná vodní páře, která následně kondenzuje, se využívá k ohřevu vody. Kondenzační kotle využijí svůj potenciál, pokud jsou propojeny s velkými otopnými plochami – nejlepší je volit podlahové vytápění nebo velké radiátory. Nabízíme konzultaci, dodávku a montáž kotle, měření emisí, revize i instalaci speciální komínové vložky odolné proti vlhkosti.

Atmosférické kotle

U klasických atmosférických kotlů dochází v roce 2015 k rapidním změnám. Dle nařízení Evropské unie se atmosférické kotle přestávají 26. září 2015 vyrábět. Výrobci budou pravděpodobně doprodávat skladové zásoby nejméně do konce roku. Pro současné majitele těchto kotlů znamená tato změna dvě možnosti – buď si koupit náhradní kotel do zásoby, který bude možné k systému připojit, až současný vypoví službu, nebo pak do systému nainstalovat kotel kondenzační.

U výměny za kondenzační kotel ale důrazně doporučujeme odbornou radu. Ne každý topný systém je přizpůsobený kondenzačnímu kotli a vynaložená investice by se nemusela vrátit. Pokud máte otázky, jak s touto novinkou naložit, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme vám, jaký tepelný zdroj je pro váš systém tou nejvhodnější variantou a pomůžeme vám vyčíslit, jaké budou vaše náklady. Zajistíme vám i nízké ceny za materiál a montáž.

Atmosférické kotle Junkers a kondenzační kotel Hoval
Atmosférické kotle Junkers a kondenzační kotel Hoval

 Automatické kotle na hnědé uhlí a pelety

V případě, že je vytápění plynem nemožné a vytápění elektřinou je pro daný objekt nevhodné nebo i drahé, jsou automatické kotle výhodnou volbou. Jedná se o inovovanou variantu původních obyčejných kotlů na dřevo nebo uhlí. Automatické kotle jsou vylepšené tím, že se topivo vloží do velkého zásobníku, ze kterého si kotel sám odebírá potřebné množství paliva pomocí automatického šneka. Popel není nutné vynášet každý den, u kotle na pelety stačí jednou týdně, u kotle na uhlí pak dvakrát do týdne v topné sezoně. Mimo topnou sezonu se intervaly ještě prodlužují.

Důležitá je i emisní třída, kterou automatické kotle splňují. U kotlů na uhlí lze dosáhnout emisní třídy 3, v lepším případě 4, u kotlů na pelety se lze dostat až do nejvyšší emisní třídy 5.

Rozdělovač topných větví s ekvitermní regulací - stav před...
Rozdělovač topných větví s ekvitermní regulací – stav před…
...a po rekonstrukci
…a po rekonstrukci

Vytápění vzduchotechnikou

Moderní stavby se díky vysoké těsnosti obtížně zbavují vzniklé vlhkosti, která způsobuje zhoršení hygienických podmínek, vznik plísní a problémů na stavebních konstrukcích. Ideální řešení je instalace vzduchotechnické jednotky s rekuperací.

Vzduchotechnická jednotka může mít v sobě integrovaných několik funkcí. Základní funkcí VZT je výměna vzduchu, tedy nasávat z exteriéru čerstvý vzduch, vhánět ho do místnosti a vzduch z interiéru odvádět pryč. K téměř nepostradatelnému vybavení se řadí i rekuperace. Princip je jednoduchý – potrubí, které odvádí odpadní vzduch z objektu, je těsně připevněno k potrubí přívodnímu. Tomu přes stěnu předává část svého tepla a ohřívá přiváděný vzduch. Snižují se tak náklady na vytápění, ačkoliv pouhou rekuperací není možné objekt vytopit.

Dalším přídavným modulem je právě teplovodní nebo teplovzdušné vytápění. Jediným aspektem, na který se v případě vytápění vzduchotechnikou musí dát pozor, je prach obsažený ve vzduchu. Ten se působením teplot vyšších než 50°C začne rozpadat na menší částice a citlivějším jedincům by mohl způsobit dýchací obtíže.

Elektrická akumulační kamna

Akumulační kamna se na konci minulého tisíciletí začala hojně používat jako náhrada za přímotopy v objektech, ve kterých je z různých důvodů nutné topit elektřinou. Jejich efektivnost byla vyšší a tepelná pohoda nabyla dlouhodobějšího rázu. Akumulační kamna jsou výhodným tepelným zdrojem pro místa, kde není zavedený plyn nebo v domech, které jsou starší. Akumulační kamna se v období levného nočního proudu (od 22:00 do 06:00) nabíjejí a přes den uvolňují nashromážděné teplo.

Akumulační kamna po instalaci
Akumulační kamna po instalaci

Možnou součástí návrhu a montáže vytápěcího systému může být i dodávka regulace, která používání značně zjednoduší a zefektivní. Naučíme koncového uživatele regulaci používat tak, aby si nastavil parametry přesně dle svých požadavků. V případě zájmu je možný i dálkový dohled a ovládání topného systému.

Co nabízíme?

Ať si vyberete jakýkoliv vytápěcí systém, nabízíme vám odbornou radu, odhadovanou investici na pořízení a instalaci, montáž vytápěcího systému, revizní zkoušky i údržbu.

Možnou součástí návrhu a montáže vytápěcího systému může být i dodávka regulace, která používání značně zjednoduší a zefektivní. Naučíme koncového uživatele regulaci používat tak, aby si nastavil parametry přesně dle svých požadavků. V případě zájmu je možný i dálkový dohled a ovládání topného systému.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Scroll to Top