Klimatizace více zde …

Horká léta se v posledních letech stala standardem. Klimatizace už nadále nepředstavuje nedostižný luxus, ale téměř standardní vybavení kanceláří, obchodních center, ale i rodinných domů. Náklady na pořízení klimatizační jednotky už nejsou vysoké a každý si tak může jednotku pořídit.

Klimatizační jednotka upravuje vzduch v daném prostoru. Kromě jeho ochlazení může vzduch i zvlhčovat a čistit.

Klimatizační jednotky (venkovní a vnitřní) fungují poměrně jednoduše. V první fázi jsou páry chladiva přiváděny do kompresoru, kde dochází k jejich stlačení. Tím dochází k výraznému zahřátí par. Odpadní teplo je vypouštěno do exteriéru.  Následně je chladivo dopraveno do výměníku, kde se ochlazuje a kapalní a odpadní teplo je opět vypouštěno do exteriéru. Nakonec je chladivo pod tlakem vháněno přes expanzní ventil do výparníku, kde se rozpíná a silně ochlazuje (až na -30°C). Přiváděný vzduch je díky expanzi ochlazován a vháněn zpět do místnosti. Chladivo v plynném skupenství pak znovu putuje do kompresoru.

Klimatizací je možno i vytápět. Odpadní teplo je v tomto případě přiváděno zpět do místnosti, z výparníku se stává kondenzátor a naopak. Této metody se dá využít pouze v případě mírné zimy či na podzim (maximálně do teploty +4°C), při nižších teplotách je už vytápění klimatizací neefektivní.

Co nabízíme?

Navrhneme vhodné řešení, vyčíslíme přibližné náklady na instalaci klimatizační jednotky, provedeme montáž či údržbu. Nabízíme také revizi stávajícího zařízení.


Seznam služeb Seznam referencí

Kontaktujte nás