Tepelná čerpadla

Výkonná řada od 11kW do 32kW
Vzduch / voda

Starší stavby a budovy před zateplením
Výhodná nabídka zánovních tepelných čerpadel
Příslušenství

Princip Tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla se rozdělují dle toho, odkud čerpají energii. Levnější variantou je tepelné čerpadlo vzduch – voda. Finančně i instalačně náročnější jsou pak tepelná čerpadla voda – voda.  Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch je nejlevnější varianta sloužící převážně k přitápění a má tudíž nejnižší účinnost.

Princip Tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo funguje na jednoduchém principu. Ze svého okolí (vzduch, země nebo voda) odebírá teplo, které se shromažďuje v chladivu. Chladivo poté vstupuje do kompresoru, kde je stlačeno, čímž dojde k rapidnímu ohřátí. Teplo z ohřevu se předává do vody, která putuje již do vytápění nebo jako teplá užitková voda do domu. Chladivo je po odevzdání tepla hnáno přes expanzní ventil, což způsobí prudké snížení tlaku. Tím se výrazně ochladí (až na -30°C) a celý proces se opakuje.

Pokud ve svém domě nainstalujete tepelné čerpadlo, získáváte i výhodnější tarif na odebíranou elektřinu (D56d – 22 hodin nízký, 2 hodiny vysoký, nižší sazba za kWh).

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

Tepelné čerpadlo vzduch – voda je z nabízených čerpadel nejjednodušší na instalaci, i proto představuje nejčastěji montované. Vzhledem k ostatním typům čerpadel má nižší účinnost díky kolísání teplot v průběhu roku.

Výhody Tepelného čerpadla:

  • není nutné přikládat a starat se o zdroj tepla
  • nevzniká riziko výbuchu, požáru, úniku plynu
  • lokálně nevznikají emise
  • univerzální použití pro každou nemovitost

Problematika tepelných čerpadel je v posledních letech hitem mezi způsoby vytápění. Slibuje vysokou účinnost a tím pádem velké finanční úspory za energie.

Co nabízíme?

Nabízíme vám osobní konzultaci, výběr nejvhodnějšího tepelného čerpadla pro vaši nemovitost za výhodnou cenu, montáž a spuštění tepelného čerpadla a následně i revizi a údržbu. Nabízíme variantu provedení kompakt i split. Vypracujeme vám cenovou nabídku.

Přejít nahoru
Scroll to Top